1. Jürgen Jukk

   Business Development Manager

   1. Ejurgen@velvet.ee
   2. T+372 51 774 17
  2. Pärtel Vurma

   Design Lead, CEO, Partner

   1. Epartel@velvet.ee
   2. T+372 56 498 760
  3. Sofía Vega Anza

   Strategic Design Lead

   1. Esofia@velvet.ee
  1. Kadri Ann Mikiver

   Branding & Graphic Design Team Lead

   1. Emikiver@velvet.ee
   2. T‭+372 56 152 926
  2. Nele Volbrück

   Communications Manager & Content Designer

   1. Enele@velvet.ee
   2. T+372 56 563 591
  3. Maris Teder

   Producer, CHO

   1. Emaris@velvet.ee
   2. T+372 56 643 442
  4. Kerli Kehman

   Producer

   1. Ekerli@velvet.ee
   2. T+372 520 4541
  5. Andrus Lember

   Brand Strategy Lead

   1. Eandrus@velvet.ee
  6. Janno Siimar

   Brand Strategy Lead, CCO, Partner

   1. Ejanno@velvet.ee
  7. Piia Tammelo

   Creative Lead

   1. Epiia@velvet.ee
  8. Keiu Grossberg

   Art Director & Graphic Designer

   1. Ekeiu@velvet.ee
  9. Magnus Haravee

   Art Director & Graphic Designer

   1. Emagnus@velvet.ee
  10. Janeli Sundja

   Producer (on maternity leave)

   1. Ejaneli@velvet.ee
  1. Joseph Sturm

   Digital Team Lead

   1. Ejoseph@velvet.ee
   2. T+372 53 049 801
  2. Hanna Reinkort

   Producer

   1. Ehanna@velvet.ee
   2. T+372 513 3814
  3. Oliver Oberg

   Digital Designer

   1. Eoliver@velvet.ee
  4. Kerttu Lumi

   Digital Designer

   1. Ekerttu@velvet.ee
  5. Grete Hints

   Digital Designer

   1. Egrete@velvet.ee
  6. Hanna-Stella Haaristo

   Design Researcher

   1. Ehannastella@velvet.ee
  7. Keijo Kraus

   Senior Digital Designer

   1. Ekeijo@velvet.ee
  8. Peep Käiss

   Development Team Lead

   1. Epeep@velvet.ee
  9. Vahur Vogt

   Developer

   1. Evahur@velvet.ee
  10. Indrek Kaine

   Developer

   1. Eindrek@velvet.ee
  11. Rainer Kull

   Developer

   1. Erainer@velvet.ee
  12. Amid Moradganjeh

   Strategic Designer

   1. Eamidmg@gmail.com
  13. Meril Rosenthal

   Producer (on maternity leave)

   1. Emeril@velvet.ee
  14. Kreet Käärma

   Digital Designer (on maternity leave)

   1. Ekreet@velvet.ee
  1. Kadri Pukk

   Wayfinding & Environmental Design Team Lead

   1. Ekadri@velvet.ee
   2. T+372 53 337 278
  2. Kersti Küla

   Producer

   1. Ekersti@velvet.ee
   2. T+372 5381 4166
  3. Annemary Neimar

   Producer

   1. Eannemary@velvet.ee
   2. T+372 5554 0055
  4. Mart Lankots

   Head of Growth, Partner

   1. Emart@velvet.ee
   2. T+372 56 456 777
  5. Mikk Mustjõgi

   Production Manager

   1. Emikk.mustjogi@velvet.ee
   2. T+372 51 668 57
  6. Klarika Mäeots Uustal

   Spatial Experience Desiger

   1. Eklarika@velvet.ee
  7. Kristel Linnutaja

   Sustainability & Materials Manager

   1. Ekristel@velvet.ee
  8. Elin-Harriet Helemäe

   Wayfinding Designer

   1. Eelin@velvet.ee
  9. Jaak Peep

   Art Director, Designer

   1. Ejaak@velvet.ee
  10. Joosep Sepp

   Designer

   1. Ejoosep@velvet.ee
  11. Kristian Kirsfeldt

   Senior Design Lead

   1. Ekristian@velvet.ee
  12. Helen Küppas

   Producer (on maternity leave)

   1. Ehelen@velvet.ee
  1. Taavi Aunre

   Lead Engineer, Partner

   1. Etaavi@velvet.ee
   2. T+372 56 284 118
  2. Mikk Matsi

   Head Engineer

   1. Emikk@velvet.ee
  3. Karmo Kiiman

   Engineer

   1. Ekarmo@velvet.ee
  4. Rünno Nukke

   Engineer

   1. Erynno@velvet.ee
  5. Taavi Rand

   Engineer

   1. Etaavi.rand@velvet.ee
  1. Aivo Kallas

   Photographer, Partner

   1. Eaivo.kallas@kliffjaklaus.ee
  1. Mona Mi Mikkin

   Office Assistant

   1. Emona@velvet.ee
  2. Mari Müür

   Office Manager

   1. Emari@velvet.ee
  3. Marika Ugur

   Accountant

   1. Emarika@velvet.ee