June 5th, 2020 | Blog

Valitsusportaal 2.0

Update: 2021. aasta algusega on võimalik vaada uut disaini rakendatuna ka www.valitsus.ee lehel.

Kõigepealt sellest, mis on valitsusportaal. Valitsusportaal annab ühtse näo riigikantseleile, ministeeriumitele ja paljudele teistele valitsusasutuste veebilehtedele. Muuhulgas annab konkreetsemad juhised selleks, millisel viisil peaks olema info presenteeritud ja annab tehnoloogilised võimalused näiteks ristotsinguteks läbi terve valitsusportaali keskkonna. Marge Varma, esimese valitsusportaali projektijuht ning tollane valitsuse kommunikatsioonibüroo infonõunik nimistas 2011. aasta sügisel kolm peamist eesmärki:

Ühtlustada valitsuskommunikatsiooni internetis.

Täita avaliku teabe seadusest tulenevaid nõudeid ühtemoodi.

Parandada veebide tehnilist taset.

Valitsusportaal (1.0+) elab veel väärikalt enda elu, kuid tehnoloogilised hüpped ning uued nõuded (nt WCAG puhul) lõi vajaduse portaali uuenduskuurile, mis kujunes suuremahulisemaks kui lihtsalt väike update.

Riigikantselei ja Ziraff näitavad teed

Nagu ikka, on kõikidel projektidel tunduvalt pikem eellugu, kui see, mil Velvet tööle asus. Riigikantselei oli juba pikemalt kogunud kasutajatelt tagasisidet selle kohta, milliseid täiendusi valitsusportaal vajaks ning selle viis ühtsesse wireframe´ide pilti Ziraffi meeskond.

2019. aasta kevadel alustas Velvet esmakordselt projekti osas tööd ning pinnas oli soodne, sest loovjuht Janno Siimar oli olnud ka esimese valitsusportaali loomise juures ning andis majasiseselt hea ülevaate selle loomisprotsessi. Valitsusportaal 2.0 peadisaineriks oli meie majast Kreet Käärma, kes oli hiljuti valmis saanud uue Eesti Kunstimuuseumi veebilehega ning produtsendina ei saanud siinkirjutaja võimalust kasutamata jätta.

Disainiprototüüp v1, v2, v3, v4 jne

Suureks abiks Velveti meeskonnale oli pidev tagasiside, mida andsid Riigikantseleist Gert Uiboaed ja Ardo Leemets ning Inga Ilves ja Kadri Luhaäär Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusest. Täiendavaks toeks oli laiendatud töögrupp, kuhu kuulusid veebilehtede haldurid ministeeriumitest ning teistest riigiasutustest, kus saime kuulda praktilisi näiteid ja vajadusi, mis nõuavad lahendamist ka uues disainis.

Valitsusportaal 2.0 üldised printsiibid kujunesid järgnevalt:

Veebileht on õhuke, informatsioon kergesti leitav ja lihtsasti kasutatav.

Valitsusportaal tagab õiglase kohtlemise kõigile külastajatale (WCAG 2.0 AA).

Visuaalne lahendus on helge, kaasaegne ja korrektne.

Veebilehte on võimalik kasutada kõikides seadmetes.

Valitsusportaalis infot ei dubleerita, selle asemel viidatakse originaalile.

Halduslahendus on lihtne ning toetab sisutoimetajat.

Valitsusportaali arendusse ja juhtimisse panustatakse ühiselt.

Laiendatud sai ka pildikasutuse reegleid, nende ligipääsetavust ning täiendatud sai digitaalse poole tööriistakasti, mille on ette andnud Valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhisEesti.ee veebilehekülje ikoonikeel andis sisendi sellesse, millised peaksid olema ikoonid uues valitsusportaalis. Põhjaliku uuenduskuuri sai veebilehe navigatsioon ning e-teenuste liigendus ja omaette fookuse sai sotsiaalmeedia liidestus ja sobivus riigiasutustega.

Läbi Kreeda sõnade:

Projekt oli vastutusrikas ning suur väljakutse, kuna värskendatud valitsusportaali disain peab sobima paljudele ametitele ning olema infoallikaks erineva tausta ja vanusega lugejatele. Kuna iga amet koos sisuhaldajatega panevad ise oma veebilehed kokku, oli oluline arendada välja komponendipõhine disainisüsteem, kus erinevad sisukomponendid, olenemata järjestusest, kenasti omavahel sobituvad. Sellepärast on komponentide disain puhas ja minimalistlik ning jälgib valitsusasutuste ühtset graafilist identiteeti.

Omaette uus kogemus oli koostööd teha Riigikantselei poolse väga pühendunud ja toreda tiimiga ning pidada tagasiside ringid 20–30 inimeselise töögrupiga.

Kokkuvõtlikult olid kasutatavuse juures kaks lihtsustatud põhimõtet:

Mida vähem, seda parem, kuid mitte rohkem kui nõutud!

Tekst peab arusaadav olema inimesele, kes riigiga iga päev ei suhtle.

Front-end arenduse käekäigu eest kandsid hoolt meie majast digitaalse suuna juht Raik Ilves ning arendajad Merili Palmkroon ja Rauno Tegelmann ning põhimõtteks sai võimalikult avatud raamistiku loomine, mis tagaks vajadusel veebilehe tõstmise hõlpsamalt Drupali, WordPressi vms vahel. Back-end arenduse eest kannab edasi hoolt ADM.

Suurte riiklike portaalide loomine on Eestis üldjoontes väga paljude valdkonna ekspertide ühine kätetöö ja Valitsusportaal 2.0 selles osas palju ei erine. Uusim versioon portaali disainist ja front-end-ist on tänaseks kasutusel Eesti Kaitseväe kodulehel ning peaks jõudma selle aasta jooksul ka enamustesse riigiasutustesse. Loe täiendavalt Kaitseväe veebi loomise kohta Redwalli blogist.

Velveti meeskonnal on hea meel, et meil avanes võimalus panustada valitsusportaali loomisse ning ootame põnevusega, mil riigiasutused ennast uude digitaalsesse kuube riietavad!