September 2020 | Careers

Liikumisteede disainer / Wayfinding Designer

Scroll down to read in english

Kas sa tunned, et soovid paremini, praktilisemalt ja esteetilisemalt lahendada avaliku ruumi liikumisteid ning funktsionaalseid infokihte? Siis oled oodatud Velveti disainitiimi liikumisteede disaineriks.

Lisainfo

Põhiliselt tegeled sa avaliku ruumi liikumisteede- ja funktsionaalse infokihi disainimisega. Projektidega, mis vajavad tervikkontseptsiooni ja -protsessi hoidmist. Ära ei tohi unustada ka kasutaja-, ruumi- ja materjalikeskset mõtlemist. Koos meeskonnaga lood sa viidanduse ja keskkonnadisaini strateegia ning sellele vastava viitade süsteemi, mis on funktsionaalne ja silmale kaunis vaadata. Sulle on tuttavad nii vormi- kui ka graafiline disain. 

Kui sa pikka teksti ei lugenud, siis sul on vaja:

 • loogilist mõtlemist ruumis, tugevat analüüsioskust ja võimet näha suurt pilti; 
 • häid graafilise disaini oskusi; 
 • arusaama erinevatest materjalidest ja nende tehnilistest võimalustest; 
 • olla sõber arhitektuursete plaanide ja joonistega; 
 • pidada oluliseks universaalset ja kasutajakeskset disaini;
 • nautida objektitööd (kiiver pähe ja lasermõõtja kaasa). 

Millised näitajad aitavad sind arvutiekraanilt koosolekuruumi?

 • Haridus: graafiline disain, tootedisain või arhitektuur. 
 • Kogemus: vähemalt 3 aastat disainivaldkonnas. 
 • Iseloom: loov, analüütiline, uudishimulik, koostöövõimeline ja proaktiivne. 
 • Professionaalsus: oma töö esitlemise väga hea oskus nii kõnes kui ka kirjas. 

Mida meie sulle pakume?

Meil on kõike, mida üks inimestekeskne 2020. aasta parim disainiagentuur endale lubada saab: suured ja päriselt maailma muutvad projektid, väga pro tiim, mõnus töökeskkond ja vääriline tasu. Lisaks toimub tugev kamraadlus ja erialane areng on siin vast lausa suurima au sees. 

Kui asi tundub õige, siis usalda oma kõhutunnet ja saada oma portfoolio koos CV-ga hiljemalt 21. oktoobriks ja tekkinud küsimustega aadressile job@velvet.ee ja saame tuttavaks. 


In English

Do you feel like creating more practical, aesthetic and effective solutions for wayfinding and functional info layers in public spaces? If yes, you are welcome to join Velvet’s design team as a Wayfinding Designer. 

Additional Info

You will mainly be designing wayfinding pathways and functional information layers for public spaces. You will be working on projects that need a firm hand and a clear eye to guide their overall concept and processes. One shouldn’t also forget about space-, material- and user-centered thinking. Together with your team you will create signage and environment design strategies, and design signage systems that are functional and soothing for the eye. You are comfortable with product and graphic design.

If you didn’t read the long text, here’s what you will need:

 • logical spatial thinking, strong analytical skills and ability to see the bigger picture;
 • great graphic design skills;
 • understanding of different materials and their technical capabilities;
 • knowledge on how to read architectural plans and drawings;
 • strong appreciation for universal and user-centered design;
 • joy for field work (helmet on and laser distance meter in your pocket).

Which indicators get you from computer screen to meeting room?

 • Education: graphic design, product design or architecture. 
 • Experience: minimum 3 years in design field.
 • Character: creative, analytical, curious, cooperative and proactive.
 • Professionalism: great skills in presenting your work orally and in writing. 

What you will get?

You will get everything that a human-centered, best design agency of year in 2020 can offer: grand projects that are actually changing the world, a seriously professional team, an amazing work environment and a salary worthy of the work. Bonding with some stellar people and a professional development are elements that seem to be valued even above that.

If all this feels right, trust your gut instinct and send your portfolio together with your CV by October 21 and with any questions you might have to job@velvet.ee and let’s get to know each other.